Indefinite Pronouns Belgisiz Zamirler Örnekli

admin

Administrator
Yönetici
Indefinite Pronouns Belgisiz Zamirler Örnekli

Indefinite Pronouns anlam olarak birbirlerinden farklıdırlar. Aşağıdaki tabloda, indefinite pronouns (belgisiz zamirler)in kullanımına ilişkin detaylı açıklamalar ve örnekler verilmiştir.


somebody biri, birisisomeone biri, birisi
something bir şeysomewhere bir yer, bir yerde
anybody hiç kimse, herhangi birianyone herhangi biri
anything hiç birşey, herhangi bir şeyanywhere herhangibir yer
nobody hiç kimseno one hiç kimse
nothing hiçbir şeynowhere hiçbir yer
everybody herkeseveryone herkes
everything herşeyeverywhere her yer

Indefinite Pronouns Örnek Cümleler
 • I saw somene outside. (Bahçede birisini gördüm.)
 • There is something on your head. (Kafanda bir şey var.)
 • I left my glassess somewhere. (Gözlüğünü bir yerde unuttum.)
 • I didn’t see anybody at home. (Evde kimseyi görmedim.)
 • Is there anyone in the class? (Sınıfta kimse var mı?)
 • I didn’t buy anything yesterday. (Dün hiçbir şey satın almadım.)
 • We didn’t go anywhere last summer. (Geçen yaz hiçbir yere gitmedik.)
 • I saw nobody at school. (Okulda hiç kimseyi görmedim.)
 • I met noone at the party. (Partide hiç kimseyle tanışmadım.)
 • I sold nothing yesterday. (Dün hiçbir şey satmadım.)
 • I went nowhere last holiday. (Geçen tatil hiçbir yere gitmedim.)

► body (şahıs) thing ( eşya) where ( yer)

 • Somebody stole my wallet (Birisi cüzdanımı çaldı.)
 • I saw somene outside. (Bahçede birisini gördüm.)
 • I left my glassess somewhere. (Gözlüğünü bir yerde unuttum.)
 • I didn’t see anybody at home. (Evde kimseyi görmedim.)
 • Is there anyone in the class? (Sınıfta kimse var mı?)
 • I didn’t buy anything yesterday. (Dün hiçbir şey satın almadım.)
 • He doesn’t want anything. (Hiçbir şey istemiyor.)
 • Can anybody lift this heavy car? (Herhangi biri bu arabayı kaldırabilir mi?)
 • Do you want anything to listen? (Dinleyecek bir şey istiyor musun?)


► NO ile başlayan zamirler yapı olarak olumlu cümlede kullanılırlar, fakat anlamları OLUMSUZDUR. Bu durum Türkçede yoktur


 • I saw nobody at the school. (Okulda hiç kimseyi görmedim.)
 • No one / nobody is coming to my garden. (Bahçeme kimse gelmiyor.)
 • There is no taxi now. We have to walk. (Şimdi bir taxi yok. Yürümek zorundayız.)

► SOME ile başlayan kelimeler genelde OLUMLU cümlelerde; ANY ile başlayan kelimeler ise OLUMSUZ VE SORU cümlelerinde kullanılır.

 • There s someone at the door .
 • Is there anyone at the door?
 • There isn t anyone at the door.
 • I know somewhere we can go.
 • Do you know anywhere we can go?
 • I don t know anywhere we can go
Ayrıca Aşağıdaki Youtube Videoları İle Konuyu İyice Anlamanızda Yardımcı Olur.

12

indefinite pronouns alıştırmalar ile ilgili araştırmalar yapmalısınız ve kendiniz evde bol bol indefinite pronouns örnek cümleler çözmelisiniz. Eğer örnek cümle ya da egzersiz bulamıyorsanız google indefinite pronouns exercises diye aratarak kolayca egzersiz yapabilirsiniz. indefinite pronouns konu anlatımı sitemizde mevcut bunu dilerseniz indefinite pronouns konu anlatımı pdf olarak kaydedebilirsiniz. yada egzersizleri pdf olarak kaydedebilirsiniz.

Ekteki Pdf Quizleri İndirerek Unutmanızı Engelleyebilirsiniz. Daha Fazla Quiz İçin Yorum Yazmanız Yeterli
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme:
Üst