İngilizce Dostluk Sözleri

cnrsngl

New member
 1. “Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.” – C.S. Lewis
Türkçesi: “Arkadaşlık bir kişinin diğerine “Ne! Sen de mi? Ben de tekim sanırdım” dediği anda doğar.”
 1. “True friendship comes when the silence between two people is comfortable.” -David Tyson
Türkçesi: “Asıl arkadaşlık iki kişi arasındaki sessizliğin rahat olduğu zaman gerçekleşir.”
 1. “A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.” -Unknown (Anonim)
Türkçesi: “Arkadaş dediğin senin geçmişini anlayan, geleceğine inanan ve seni olduğun gibi kabul edendir”

 1. “I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better.” -Plutarch
Türkçesi: Ben değiştiğimde değişen ve bir şeyleri onayladığımda onaylayan bir arkadaşa ihtiyacım yok; gölgem daha iyisini yapar.”
 1. “Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.” -Muhammad Ali
Türkçesi: Arkdaşlık dünyada açıklaması en zor şeydir. Okulda öğrendiğin bir şey değildir. Ama eğer arkadaşlığın anlamını öğrenmediysen, hiçbir şeyi öğrenmezsin.”
 1. “A true friend is someone who thinks that you are a good egg even though he knows that you are slightly cracked.”– Bernard Meltzer
Türkçesi: “Asıl arkadaş senin hafiften çatlak olduğunu bilse de senin iyi bir yumurta olduğunu düşünendir.”
 1. “Truly great friends are hard to find, difficult to leave, and impossible to forget”. Unknown (Anonim)
Türkçesi: “Hakiki arkadaşları bulması zor, terk etmesi çetin ve unutması imkansızdır.”
 1. A single rose can be my garden… a single friend, my world.” -Leo Buscaglia
Türkçesi: Tek bir gül benim bahçem olabilir, tek bir arkadaş ise dünyam..”
 1. “There is nothing I wouldn’t do for those who are really my friends. I have no notion of loving people by halves; it is not my nature.” –Jane Austen
Türkçesi: Gerçekten arkadaşım olana yapmayacağım hiçbir şey yoktur. İnsanları yarım sevmek gibi bir algım yok, bu benim yapım değil”
 1. A friend can tell you things you don’t want to tell yourself. Frances Ward Weller
Türkçesi: “Arkadaş senin kendine söylemek istemediğin şeyleri sana söyleyebilir.”
 1. “No person is your friend who demands your silence, or denies your right to grow.”-Alice Walker
Türkçesi: “Senin sessizliğini isteyen ve büyüme hakkını reddeden hiçkimse arkadaşın değildir.”
 1. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light Hellen Keller
Türkçesi: “Bir arkadaşla karanlıkta yürümek tek başına aydınlıkta yürümekten iyidir.”
 1. A friend is a gift you give yourself – Robert Louis Stevenson
Türkçesi: Bir arkadaş, kendine verdiğin hediyedir.”
 1. The best time to make friends is before you need them – Ethel Barrymore
Türkçesi: “Arkadaş edineceğin en iyi zaman, onlara ihtiyacın olmadığın zamandır.”
 1. A friend is what the heart needs all the time – Henry Van Dyke
Türkçesi: Arkadaş, kalbin her zaman ihtiyaç duyduğudur.”
 
Üst