Second Conditional Detaylı Konu Anlatımı

admin

Administrator
Yönetici
Second Conditional Detaylı Konu Anlatımı

Neden Kullanırız :

Şart cümleleri type 2 yi "hayal ürünü" veya "olması pek muhtemel olmayan " konulardan "olsa şöyle yapar " şeklinde bahsetmek için kullanırız.
Örneğin:
Çok param olsa bir ev satın alırdım.

Kısacası gerçekleşmesi pek mümkün olmayan, gerçekleşşeydi yapacaklarımızı anlattıgımız olayları tpye 2 ile anlatırız.if clausemain clause
simple pastwould + infinitive
could +infinitive
might +infinitive


koşul cümleciğiana cümle
If I studied,I would pass the exams.
If I studied,I could pass the exams.
If I studied,I might pass the exams.
If it snowed next Julywhat would you do?


If they asked me to work for them, I might accept.
Eğer onlar için çalışmamı isterseler, kabul edebilirim.
If I worked in that factory, I'd soon change things.
Eğer bu fabrikada çalışsaydım, kısa zamanda birçok şeyi değiştirirdim.
If she left her husband, she might be happier.
Eğer hocasından ayrılsa, daha mutlu olacak. (muhtemelen ayrılmayacak)
If you came with me, we might go to the cinema. (Benimle gelirsen sinemaya gideriz)

Koşul cümlelerinde was yerine çoğunlukla were kullanılır. If I were you (=yerinde olsam) bu kullanımda en yaygın olanıdır.

If I were you I would read it again. (Yerinde olsam onu tekrar okurum.)
If I were you I should pay him now. (Yerinde olsam ona şimdi öderim.)

If he/she were...
If he were richer he could give you more pocket money. (Daha zengin olsa sana daha çok harçlık verir.)
If she were cleverer she might succeed in the test. (Daha akıllı olsa testi başarır.)

If he/she were to...
If she were to come now she would see the show. (Eğer şimdi gelirse gösteriyi görebilir.)
If he were to pay now he wouldn't come tomorrow. (Eğer şimdi öderse yarın gelmez.)
 
Son düzenleme:
Üst